KLOPT JE HUURCONTRACT ?

Wat er wel en niet in je contract mag staan, is wettelijk geregeld. Wat er in de wet staat gaat altijd voor, ook al heb je iets anders afgesproken met je verhuurder. Onjuiste bepalingen zijn wettelijk gezien niet geldig en kan je ofwel aanvechten of gewoon naast je neerleggen. Wil je dat Huurteam Utrecht je contract controleert, stuur deze dan naar ons voor gratis advies.

Huurbescherming:

Huurbescherming is bedoeld om huurders te beschermen tegen het opzeggen van de huur door de verhuurder van de woning. De huurbescherming geldt voor huurders van zelfstandige en onzelfstandige woningen. Onder onzelfstandig worden onder meer studentenkamers verstaan. Studenten hebben bij het huren van een kamer dus ook recht op huurbescherming. De hoogte van de huur maakt hierbij niet uit. Er zijn wettelijke regels waar een verhuurder en huurder zich aan moet houden, zoals de opzegtermijn, de hoogte van de huurprijs, de jaarlijkse huurverhoging en de onderhoudsverplichtingen van de verhuurder. Deze bepalingen staan meestal goed beschreven in de huurovereenkomst. Helaas zien we ook dat niet alle verhuurders zich aan de wettelijke regels houden. Soms bewust, maar ook wel omdat ze de ingewikkelde regels niet goed kennen.

Opzegging door de verhuurder:

Woon je voor 1 juli 2016 in de woning dan bestaat er niet zoiets als een tijdelijk huurcontract. De verhuurder kan het contract niet eenzijdig opzeggen. De verhuurder dient goedkeuring van de rechter te vragen voor het ontbinden van een huurcontract.

Sinds 1 juli 2016 mag een verhuurder een tijdelijk huurcontract hanteren. Woon je na 1 juli 2016 in je huidige woning of kamer en heb je een contract voor bepaalde tijd? (Er staat een einddatum in je contract) Dan mag de verhuurder minimaal 1 en maximaal 3 maanden voor het eindigen van het tijdelijke contract eenzijdig opzeggen. Als de verhuurder het contract niet opzegt en jij blijft gewoon de huur betalen, dan verandert je contract in een vast contract.

In sommige gevallen is het zo dat een huurder voor een minimale periode huurt. In dat geval mag zowel de huurder als de verhuurder tijdens deze minimale periode niet opzeggen.

Een contract kan nooit zowel een minimale periode als een maximale periode hebben.

Dus:

  • Er zijn wettelijke regels waar een verhuurder zich aan moet houden. De wet gaat boven de onderlinge afspraken tussen huurder en verhuurder
  • De verhuurder dient altijd schriftelijk op te zeggen.
  • De verhuurder dient een correcte opzegtermijn te hanteren.
  • De opzegtermijn voor een huurder is gelijk aan de betalingstermijn. Betaal je per maand dan is de opzegtermijn ook één maand. Let op! Dit geld niet bij een minimale contractduur.

Laat je huurcontract checken door het huurteam! Stuur je contract toe of lees meer informatie bij de veel gestelde vragen.