Huisvredebreuk

Een verhuurder mag nooit zonder toestemming toegang verschaffen tot de woning, ook niet tot de gemeenschappelijke ruimtes. Ook niet voor het uitvoeren van werkzaamheden. De verhuurder moet dit eerst aankondigen en een afspraak maken zodat één of meerdere bewoners thuis kunnen zijn om toegang te verschaffen. Treedt een verhuurder wel onrechtmatig naar binnen, maak hem duidelijk dat dit niet zo hoort en dat hij terug kan komen op afspraak. Je kunt aangifte doen van huisvredebreuk en de cilinders van de deur vervangen (bewaar altijd de oude zodat je bij vertrek weer om kunt wisselen) als dit blijft voorkomen. Van dit laatste kun je de verhuurder schriftelijk op de hoogte stellen. Als huurder ben je wel verplicht om naar redelijkheid medewerking te verlenen bij het maken van een renovatie/inspectieafspraak.

Bedreigingen

Is er sprake van ongure types die zich bij jouw huis ophouden, die je bedreigen of zelfs schade aanrichten doe dan altijd aangifte bij de politie. Meld het schriftelijk met foto’s van de schade bij de verhuurder als er schade is aangericht of als vreemde personen zich toegang hebben verschaft tot de (gemeenschappelijke) woonruimte. In dat geval kun je ook de cilinder vervangen. Neem contact op met je wijkagent zodat deze op de hoogte is van de situatie.

In dringende gevallen is het mogelijk om met spoed een gerechtelijke procedure te starten (kortgedingprocedure). Huurders kunnen de rechter vragen om de verhuurder te verbieden om onaangekondigd de woning te betreden. Aan het verbod kan een fikse dwangsom worden gekoppeld. Hetzelfde geldt voor bedreigingen.

Dreigen met uitzetting

Veel verhuurders dreigen nog wel eens met het opzeggen van het huurcontract op het moment dat je een huurverlagingsprocedure hebt gestart. Als je een contract hebt voor onbepaalde tijd, kan de verhuurder je er nooit uitzetten. Twijfel je, neem dan contact op met het Huurteam of jouw huurcontract niet opgezegd kan worden. Heb je huurcontract voor bepaalde tijd dan geldt wel dat de verhuurder zich aan de wettelijke opzegtermijn moet houden.

Pesterijen

Na het opstarten van een huurprocedure wil er nog wel eens sprake zijn van toevallige storingen in de warmwatervoorziening, het internetsignaal of de tv. Maak in dat geval altijd schriftelijke melding bij de verhuurder als iets niet naar behoren werkt. Als de voorziening onderdeel uitmaakt van je huurcontract is de verhuurder verplicht dit te verhelpen. Het niet hebben van warm water is een officieel gebrek en daarvoor kun je huurverlaging krijgen. Wanneer de voorzieningen geen onderdeel zijn van je huurcontract probeer dan een eigen contract af te sluiten voor internet en tv.

Het komt vaak voor dat nieuwe huurders worden geplaatst door de verhuurder om overgebleven huurders te intimideren of bedreigen. Het is belangrijk dat huurders ook melding doen bij de verhuurder of derden (altijd per e-mail) als zij worden geïntimideerd of bedreigd door een medehuurder. De verhuurder is verplicht om hiertegen op te treden.

Wanneer de intimidaties en bedreigingen een langdurig karakter krijgen houdt dan altijd een logboek bij van de voorvallen. Indien mogelijk hang een camera op (deze zijn tegenwoordig voor een paar tientjes bij de bouwmarkt te koop) of maak geluidsopnames van (intimiderende) gesprekken met je verhuurder. Probeer ook getuigen te vinden die een en ander hebben gezien. Als er voldoende bewijslast is verzameld is het mogelijk een procedure aan te spannen tegen de verhuurder. Je kunt hiervoor de hulp inroepen van Honore Advocaten.

Als gesprekken met de verhuurder mondeling plaatsvinden dan is het belangrijk om kort daarna de gesprekken (inclusief inhoud) per e-mail te bevestigen aan de verhuurder, een derde of het huurteam. Een bevestiging per e-mail kan als indicatie worden gebruikt dat het gesprek heeft plaatsgevonden.

Is er sprake van intimidatie of bedreiging?

Meld dit in ieder geval direct bij het Huurteam Utrecht en het meldpunt Huisjesmelkers van de gemeente Utrecht. Doe aangifte bij de politie en neem contact op met de wijkagent.

Heb jij last van intimidatie of bedreiging? Laat het ons weten en vul het enquete formulier in.

Doe je aangifte van intimidatie en bedreiging bij de politie? Gebruik dan daarvoor dit (ingevulde) formulier.