De verhuurder mag een borgsom vragen om na afloop van de huurovereenkomst eventuele kosten te dekken, zoals eventuele schade of gebreken of een huurachterstand. De hoogte van de waarborgsom is meestal één maandhuur. Leg dit goed vast en zorg ervoor dat je een kwitantie ontvangt. Als je opzegt en er is geen schade of huurachterstand hoor je de borgsom terug te krijgen. Als je gaat verhuizen maak dan tijdig een afspraak met de verhuurder over de oplevering van je woning zodat je je borg terugkrijgt.

Verhuurders mogen contract- of administratiekosten in rekening brengen voor de werkzaamheden die zij moeten verrichten om het huurcontract af te sluiten. Het is niet togestaan bemiddelingskosten of sleutelgeld in rekening te brengen. Heb je bemiddelingskosten betaald aan de verhuurder of bemiddelaar dan kun je dit terugvorderen.

Intimidatie en bedreiging door verhuurder

Als je je kamer eenmaal hebt en je klaagt bijvoorbeeld bij de verhuurder over onderhoud of je wilt je huurprijs verlagen dan kunnen verhuurders nog wel eens vervelend reageren. Als je geïntimideerd of bedreigd wordt in je eigen woning is dat een ernstige en soms onhoudbare situatie. Zeker als je verhuurder hier achter zit maar je dat moeilijk kunt bewijzen. Gelukkig kun je wel een aantal dingen ertegen doen. Huurteam Utrecht geeft je graag advies en ondersteuning. Op de pagina 'Intimidatie en bedreiging door verhuurder' kan je meer lezen hierover.

Is er sprake van intimidatie of bedreiging: meld dit in ieder geval bij Huurteam Utrecht en het meldpunt Huisjesmelkers van de gemeente Utrecht. Doe aangifte bij de politie met bijgaande (ingevulde) formulier en neem contact op met de wijkagent. Kijk bij de veel gestelde vragen wat je kunt doen als je verhuurder vervelend doet.