Huurcontract

Vragen die betrekking hebben op het huurcontract worden hieronder beantwoord. Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Welke typen huurcontract zijn er?

Er zijn veel verschillende soorten huurcontracten. Vanwege het feit dat er contractsvrijheid bestaat tussen partijen ontstaan er veel verschillende soorten huurcontracten. Het staat huurder en verhuurder vrij om zelf afspraken te maken. Voor een overzicht van de verschillende soorten huurcontracten klik hier.

Wat is het verschil tussen een zelfstandige en onzelfstandige woonruimte?

Een zelfstandige woning is een woning eigen keuken en toilet. Wanneer je de keuken of toilet deelt met de bewoners van andere kamers/woningen dan is er sprake van een onzelfstandige woonruimte. Let op de werkelijke situatie is lijdend. Staat er namelijk op je contract dat je een zelfstandige woonruimte huurt maar je deelt wel een keuken of een badkamer dan is er wettelijk gezien echt sprake van een onzelfstandige woonruimte. Twijfel je over je contract? Kijk even bij de voorbeelden van Zelfstandige en Onzelfstandige Woonruimtes.

Voorbeelden zelfstandige en onzelfstandige woonruimtes

Voorbeelden van zelfstandige woningen zijn:

  • eengezinswoningen (vrijstaande woningen, hoekwoningen, tussenwoningen);
  • appartementen;
  • portiekwoningen;
  • maisonnettes;
  • galerijflats.

Voorbeelden van onzelfstandige woningen zijn:

  • kamers in studentenhuizen;
  • hospitakamers (kamer in huis van hoofdbewoner).
Wat is een onvrije woning?

Een onvrije woning of onvrije etage is een woning waarvan de vertrekken uitkomen op een gemeenschappelijke gang of hal. Maar met eigen keuken, douche en toilet. De vertrekken zijn afsluitbaar. Een onvrije woning is dus wel een zelfstandige woonruimte.

Wat is een geliberaliseerd contract?

In Nederland is de liberalisatiegrens voor 2017 vastgesteld op 710,68 euro. Is je contract ingegaan in 2017 en ligt je kale huurprijs exclusief servicekosten lager is dan 710.68 euro dan is je huurcontract niet geliberaliseerd. Is je contract van voor 2017 dan geld er een andere liberalisatiegrens. Ligt je huurprijs bij het aangaan van het huurcontract onder de dan geldende liberalisatiegrens dan is je huurcontract nog steeds niet  geliberaliseerd.

Let op in je huurcontract kan een huurprijs staan die hoger is dan de liberalisatiegrens. Echter je weet niet of de huurprijs ook de maximale redelijke huurprijs is. Laat altijd je huurprijs checken door het huurteam om zeker te weten dat je huurprijs niet hoger ligt dan wat wettelijk gezien mag.

Hieronder vind je een rekenvoorbeeld om te verduidelijken wanneer een huurprijs geliberaliseerd is. In het rekenvoorbeelden rekenen we met maximale redelijke huurprijzen.

Rekenvoorbeeld 1: kale huurprijs 650 euro + servicekosten 125 euro = 775,- euro. Niet geliberaliseerd

Rekenvoorbeeld 2: kale huurprijs 716 euro+ 25 euro servicekosten = 741,- Geliberaliseerd.

Belangrijk is dat de kale huurprijs lager ligt dan 710,68 euro. Staat er in je contract geen specificatie van de servicekosten dan heb je een all-in huurcontract. De huurprijs dient dan eerst gesplitst te worden.

Een onzelfstandige woonruimte met name kamers zijn nooit geliberaliseerd!

Wat is een tijdelijke huurcontract?

Sinds 1 juli 2016 is er een wetswijziging ingegaan die tijdelijke huurcontracten mogelijk maakt. Wat houdt dit in? Indien er een duidelijke termijn aangegeven staat in je contract dan is er een grote kans dat je contract daadwerkelijk eindigt op de vastgestelde datum. De verhuurder moet wel altijd nog opzeggen. De verhuurder moet maximaal 3 en minimaal 1 maand voor het eindigen van het contract opzeggen. Doet hij dit niet dan wordt het contract omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. De verhuurder hoeft vanaf 1 juli 2016 geen gegronde reden meer te geven voor het opzeggen. Twijfel je of je contract tijdelijk is? Upload hier je huurcontract en wij checken hem.

Staat er in het huurcontract geen tijdelijke termijn genoemd dan gaat het in dat geval om een contract voor onbepaalde tijd. 

Heb je vragen over de tijdelijkheid van je contract neem dan contact op met het huurteam.

Wat zijn bemiddelingskosten?

Bemiddelingskosten is de vergoeding voor de bemiddelaar of makelaar voor de gedane werkzaamheden. Een bemiddelaar mag zowel voor de huurder als de verhuurder bemiddelen. Het bemiddelingsbureau kan alleen de kosten in rekening brengen bij de verhuurder.

Wanneer moet ik wel bemiddelingskosten betalen?

Werkt de bemiddelaar alleen voor de huurder en niet voor de verhuurder dan mag de bemiddelaar wel kosten in rekening brengen bij de verhuurder. Dit geldt alleen als die huurwoning geen deel uitmaakt van het eigen woningaanbod van de bemiddelaar.

Mag een verhuurder contract- of administratiekosten in rekening brengen?

Het is toegestaan dat een verhuurder, bemiddelaar of makelaar contract- of administratiekosten in rekening brengt. Dit zijn de kosten voor de werkzaamheden die de makelaar, bemiddelaar of verhuurder moet verrichten bij het afsluiten van een nieuw huurcontract. Let op! De kosten die in rekening worden gebracht moeten wel redelijk zijn. Zestig euro is een redelijk bedrag voor administratie- of contractkosten.

Hoe kan ik mijn huurcontract beëindigen?

Je moet je huurcontract altijd opzeggen bij de verhuurder. Hiervoor moet je een termijn in acht nemen. Wettelijk gezien is het zo dat de opzegtermijn gelijk staat aan de betalingstermijn. Betaal je per maand dan heb je één maand als opzegtermijn. Twijfel je over de opzegtermijn of vraagt de verhuurder een langere opzegtermijn? Neem dan contact op met het huurteam. Het huurcontract moet altijd schriftelijk worden opgezegd. Dit kan per e-mail of per brief.

Wat is onderhuur?

Van onderhuur is sprake op het moment dat een huurder van een zelfstandige woonruimte of kamer de woning deels of in het geheel doorverhuurt aan een ander, de onderhuurder.De onderhuurder gaat een contract aan met de huurder van de kamer. De onderhuurder betaald aan de huurder de huur. Er bestaan dus twee huurovereenkomsten: één tussen de hoofdverhuurder en de hoofdhuurder en één tussen de hoofdhuurder en de onderhuurder.

Wat kan ik doen als ik ten onrechte bemiddelingskosten heb betaald?

Als je ten onrechte bemiddelingskosten hebt betaald dan kan je deze terugvorderen van de bemiddelaar of verhuurder. Gebruik hiervoor deze voorbeeldbrief.

Weigert de bemiddelaar of makelaar de bemiddelingskosten terug te betalen, dan dien je een gerechtelijke procedure te starten.

Bij zelfstandige woonruimte heb je in de meeste gevallen 5 jaar de tijd om de bemiddelingskosten terug te vorderen, daarna verjaart de vordering. In sommige gevallen heb je maar 3 jaar de tijd. Dat hangt af van de specifieke situatie.

Sinds 1 juli 2016 is het verboden om bij het verhuren van kamers bemiddelingskosten te vragen van huurders. Verhuurders van niet-zelfstandige woonruimtes (kamerverhuur) betalen voortaan de bemiddelingskosten als een bemiddelaar zowel voor de huurder als voor de verhuurder werkt.

Wat is een hospitakamer?

Een hospitakamer is een kamer die verhuurd wordt door iemand die in hetzelfde huis woont. Bij hospitakamers mag de huur in de eerste 9 maanden zonder opgaaf van reden opgezegd worden. Dit is de proeftijd. Wel geldt een opzegtermijn van minimaal 3 maanden. Na de proeftijd gelden de normale huurbeschermingsregels.