Top 5

Hieronder vind je onze top 5 van de meest gestelde vragen aan Huurteam Utrecht.

Wat is mijn maximale redelijke huurprijs?

Het puntensysteem geeft de kwaliteit van een huurwoning in punten weer. Het puntensysteem heet ook wel het woningwaarderingsstelsel. Elk onderdeel van de woning, zoals oppervlakte en sanitair, krijgt punten. Bij elkaar opgeteld leveren de punten een maximale huurprijs op. Deze wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Het Huurteam berekent tijdens een woningopname wat de maximale redelijke huurprijs van de woning of kamer is. Wil je dat het huurteam berekent wat jouw maximale redelijke huurprijs is? Vul ons afspraakformulier in en we nemen contact met je op voor het plannen van een afspraak.

Mag mijn verhuurder zonder toestemming het huis binnen komen?

Een verhuurder mag niet zonder toestemming en bijzijn van de huurder de woning betreden. De woonruimte is een beschermde omgeving en de verhuurder maakt zich dan ook strafbaar aan een misdrijf. Namelijk huisvrede breuk en hiervan kan aangifte gedaan worden bij de politie. Indien de verhuurder je woning wil betreden in verband met een inspectie dient hij je hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen en een afspraak met je te maken.

Veel verhuurders hebben het idee dat ze ten aanzien van het pand dat ze verhuren alles mogen. Dat is niet zo. Dat recht hebben ze 'verspeeld' door hun eigendom te verhuren. Veel verhuurders gedragen zich desondanks toch alsof ze zelf in het gehuurde wonen. Dat mag niet: de verhuurder dient respect te hebben voor de privacy van de huurder(s).

Kan mijn verhuurder mij uit de woning zetten?

Nee dit kan niet zomaar. Een verhuurder dient altijd eerst de huurovereenkomst schriftelijk op te zeggen. Op het moment dat jij als huurder niet akkoord gaat met de schriftelijke opzegging dan dient de verhuurder naar de kantonrechter te gaan om de huurovereenkomst te laten ontbinden. De verhuurder moet een gegronde reden hebben voor het opzeggen van de huurovereenkomst.

Gegronde redenen zijn:
De verhuurder mag de huur opzeggen bij wanprestatie, dringend eigen gebruik, een nieuwe huurovereenkomst of een geldend bestemmingsplan. Let op: bij tijdelijke huur en hospitakamers gelden andere regels.

Heb je een tijdelijk contract voor bepaalde tijd van maximaal 2 jaar (zelfstandig woning) of maximaal 5 jaar (onzelfstandige woning)? En is dit op of na 1 juli 2016 afgesloten? Dan eindigt de huur automatisch bij afloop van het contract. De verhuurder moet dit contract wel minimaal 1 en maximaal 3 maanden voor het eind van de huur schriftelijk aan de huurder opzeggen. Als huurder kunt u het contract altijd tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Zegt de verhuurder verkeerd op of te laat dan wordt je huurcontract automatisch omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.

Is je huurcontract afgesloten voor 1 juli 2016? Dan is er geen sprake van een tijdelijk contract. Je huurcontract eindigt niet automatisch bij het aflopen van de bepaalde tijd.

Wat kan ik doen als ik ten onrechte bemiddelingskosten heb betaald?

Als je ten onrechte bemiddelingskosten hebt betaald dan kan je deze terugvorderen van de bemiddelaar of verhuurder. Gebruik hiervoor deze voorbeeldbrief.

Weigert de bemiddelaar of makelaar de bemiddelingskosten terug te betalen, dan dien je een gerechtelijke procedure te starten.

Bij zelfstandige woonruimte heb je in de meeste gevallen 5 jaar de tijd om de bemiddelingskosten terug te vorderen, daarna verjaart de vordering. In sommige gevallen heb je maar 3 jaar de tijd. Dat hangt af van de specifieke situatie.

Sinds 1 juli 2016 is het verboden om bij het verhuren van kamers bemiddelingskosten te vragen van huurders. Verhuurders van niet-zelfstandige woonruimtes (kamerverhuur) betalen voortaan de bemiddelingskosten als een bemiddelaar zowel voor de huurder als voor de verhuurder werkt.

Hoe weet ik of mijn huurverhoging correct is?

Jaarlijks heeft de verhuurder het recht de huur te verhogen met een bepaald percentage. Dit percentage wordt jaarlijks vastgesteld. De meeste huurders krijgen een verhoging van 2,1% en wie iets meer verdient kan 2,6% of 4,6% verhoging krijgen. Het voorstel van de verhuurder is lang niet altijd terecht. Dan kunt u met succes bezwaar maken. Als er jaarlijks een huurverhoging komt van de verhuurder kan het zijn dat huurders op den duur teveel aan kale huur betalen. Het is niet mogelijk voor een verhuurder de huurprijs te verhogen op het moment dat de kale huurprijs hoger ligt dan de maximale redelijke huurprijs.