Verhuurder

Hieronder vind je de meest gestelde vragen met betrekking tot de verhuurder. Heb je een andere vraag? Neem contact met ons op.

Kan mijn verhuurder mij uit de woning zetten?

Nee dit kan niet zomaar. Een verhuurder dient altijd eerst de huurovereenkomst schriftelijk op te zeggen. Op het moment dat jij als huurder niet akkoord gaat met de schriftelijke opzegging dan dient de verhuurder naar de kantonrechter te gaan om de huurovereenkomst te laten ontbinden. De verhuurder moet een gegronde reden hebben voor het opzeggen van de huurovereenkomst.

Gegronde redenen zijn:
De verhuurder mag de huur opzeggen bij wanprestatie, dringend eigen gebruik, een nieuwe huurovereenkomst of een geldend bestemmingsplan. Let op: bij tijdelijke huur en hospitakamers gelden andere regels.

Heb je een tijdelijk contract voor bepaalde tijd van maximaal 2 jaar (zelfstandig woning) of maximaal 5 jaar (onzelfstandige woning)? En is dit op of na 1 juli 2016 afgesloten? Dan eindigt de huur automatisch bij afloop van het contract. De verhuurder moet dit contract wel minimaal 1 en maximaal 3 maanden voor het eind van de huur schriftelijk aan de huurder opzeggen. Als huurder kunt u het contract altijd tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Zegt de verhuurder verkeerd op of te laat dan wordt je huurcontract automatisch omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.

Is je huurcontract afgesloten voor 1 juli 2016? Dan is er geen sprake van een tijdelijk contract. Je huurcontract eindigt niet automatisch bij het aflopen van de bepaalde tijd.

Mag mijn verhuurder zonder toestemming het huis binnen komen?

Een verhuurder mag niet zonder toestemming en bijzijn van de huurder de woning betreden. De woonruimte is een beschermde omgeving en de verhuurder maakt zich dan ook strafbaar aan een misdrijf. Namelijk huisvrede breuk en hiervan kan aangifte gedaan worden bij de politie. Indien de verhuurder je woning wil betreden in verband met een inspectie dient hij je hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen en een afspraak met je te maken.

Veel verhuurders hebben het idee dat ze ten aanzien van het pand dat ze verhuren alles mogen. Dat is niet zo. Dat recht hebben ze 'verspeeld' door hun eigendom te verhuren. Veel verhuurders gedragen zich desondanks toch alsof ze zelf in het gehuurde wonen. Dat mag niet: de verhuurder dient respect te hebben voor de privacy van de huurder(s).