Ontvang het Verhuurder OKeurmerk

Huurteam Utrecht heeft als doel de huurprijs van particuliere huurwoningen, met name onzelfstandige studentenwoningen, in overeenstemming te brengen met de huurprijswetgeving (puntensysteem). Huurteam Utrecht is onafhankelijk, maar werkt in opdracht van gemeente Utrecht.

Particuliere verhuurders van onzelfstandige woonruimte of niet-geliberaliseerde zelfstandige woonruimte in de gemeente Utrecht, die voldoen aan de spelregels kunnen het ‘Verhuurder OKeurmerk’ verkrijgen. Hiermee kunt u zich positief onderscheiden ten opzichte van andere verhuurders. Verhuurders met een keurmerk worden vermeld op de website van Huurteam Utrecht.

Voorwaarden:

U komt in aanmerking voor het keurmerk als u voldoet aan de volgende criteria:

  • De huur van de kamer of de woning komt niet boven de maximum huurprijs op grond van het Woningwaarderingsstelsel;
  • De puntentelling is aan het huurcontract bijgevoegd;
  • Het huurcontract heeft geen bepalingen die in strijd zijn met de wettelijke regels Rijksoverheid;
  • De jaarlijkse huurverhoging is conform de wettelijke regels Rijksoverheid;
  • U rekent de servicekosten jaarlijks af binnen een half jaar na afloop van het jaar, conform de wettelijke regels Rijksoverheid;
  • U verhuurt woonruimte conform de criteria van “goed verhuurderschap” van de gemeente Utrecht. 

Indien u nog niet aan de voorwaarden voldoet, dan kunnen we u helpen om hier wel aan te voldoen.

Wilt u in aanmerking komen voor het OKeurmerk of wilt u meer weten dan kunt u contact opnemen met Huurteam Utrecht.